Dragon Hotel

Giảm 10% cho hóa đơn 500$

Từ ngày 20/10/2017 đến ngày 30/10/2017 chúng tôi đang có chương trình giảm giá 50% cho tất cả các phòng. Đặc biệt còn tặng thêm nước cho mỗi phòng